TRIANGELଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ନୀତି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ |

ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ପଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ step ଣସି ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୁଣବତ୍ତାର କ essions ଣସି ରିହାତି ନକରିବା |

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା |

ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ |

ଗୁଣାତ୍ମକ ସଚେତନତାର ନିରନ୍ତରତା ପାଇଁ, ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତାଲିମ ଦେବା |

ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ |

ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍