TRIANGEL ଦଳ ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ |

ଇମେଲ ପଛରେ ଥିବା ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ |ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

"ଆମେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁ!" ଯେହେତୁ TRIANGEL 2013 ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତମାନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ |ପତଳା କାର୍ଯ୍ୟଶ ce ଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ସହିତ, TRIANGEL ଦଳ ଏହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ TRIANGEL ଏକ ନାମ ଅଟେ |

a36fb00e-1 (1)

ଜେନି |

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍: 008613400269893

Email: jenny_shi@triangelaser.com

FB: ଜେନି ଶି (ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ)

tx2

ଇଡା

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍: 008613472337943

Email:  ida@triangelaser.com

ଇନ୍ସ: idazhang_triangel |

tx31

ୟୋଲାଣ୍ଡା |

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍: 008615033841027

Email: Yolanda@triangelaser.com

ଇନ୍ସ: yolanda.triangelaser

8ad45562-1 (1)

ଲିଉବା |

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ +8618932657590

Email: liuba@triangelaser.com

ଇନ୍ସ: kosmoapparat0406 |

R&D ବିଭାଗ

ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ବିଭାଗର 20 ଜଣ ଇ engine ୍ଜିନିୟର, ମେଡିକାଲ୍ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ 15 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍, ତା, ନୂତନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି |

ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଉପାଦାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ 12 ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, VIP ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାଗ QC ଯାଞ୍ଚ ଦଳ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଉପକରଣଗୁଡିକ ବିତରଣ କରିବାକୁ |

କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରେଲ୍ |

10 ଟି ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍, 15 ଟି ସହଯୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |
ଡିଭାଇସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ |

କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରେଲ୍ |

ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ISO13485: 2016 ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂରଣ କରେ, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ |

ଦଳ (୨)
ଦଳ (୧)
ଦଳ (4)
ଦଳ (5)